<_trong>fon_ size="5" *a*e="Arial, Helvetica, sans-serif">dgenerat v-font size="_"_f_ce="A ial, Helvetica**a-s-serif"> 200 por eug nio ti sel_i_p> p> * s_rong>lg acte-n_ d&*acut;a, est&aa ute; página ser* *ute; ilegible.-est-sucede_á len-o rápdamente, dependiendo*de la ma-era en que se visite * la *&aue;*in-. -o se t*atar_a-c_te; de una descomposici&ocu-e;n natural- &eacut ;ta s deber&a*cute; - ls -fectos del *&oa ute;dig- - ue ha_ en ella- com* una enfermedad_*mpa_able, el--oacute;-i_o_ha_á qu la &aa*u*e;gina enfemey*se degenere. _ <_ align"ef"><-tron->tu * visita dejar&*ac _;-una huella pe m nente. esta *&-acue;g-na -o ser´ -la misma depu&*a-ute_s de tu_visita./-tro*g>

la &_acte;*ic esper-nz de __pervivenci_ para eta p*aacut;_ na*es que nadi- - * visite. s*n em-argo,si nadie lo hace, a p&aac_ e;gna n *i-u--r- existir_aacute;. - _iquest;-ucede tocon todos los productos de la culu_a visu*l? &iq_est;por - qué* las cosas se*re*uvan cns-ntemnte? &iques__s osible que todo_ * contenga l s milla de su propia estruccoacu* ;n?*/fon**

<_ont size=_3" face="Aria, Hl etica, sanss*rif">¿s la cultura visual u rtual de __ _aliso y rena-*mi nto es través delcambio co-tant*__font>< font>

-< _*ign=r-ght">

strn_>(o) - (o) */font>