_p> p> * * r - *_rong>lg acte-n_ d**acut;a, est&a--u*e; páina ser* *u_e; il*gile-est-sucde_&aaute; len-o rá-pdamen-, dpedi*n_o_d la ma-e*a e* quesevisite * l_ *&aue;*i_-. -o se t*at_ra-c__e;d-una descompsici&ocu-e;n _ natur *- &eacut ;ta s deber&a*cute; - l fectosel **oa utedig- - u ha_ en ella- com* una enfermedad_*mpa_ble, el---acute;-i_o_ha_á * -u la &aa*u*e;gina efeme *se degenere. _ <_ align"ef">--tron*>-u v sta dej_r&*ac _;-una hu*lla pe m n*nte. esta *&-acue;g-*a -o ser&a*ut ; -la mis a dep-&*_-te_sde-t_vi_ia. -to*g>

la- &_ace;*i* esper- z de __er_iv*n_i_ paraeta p*aacu;_ *a es *u- nadi- - * *is*te. s*n e_-argo,si nadie l hace, *&a_c_ **gna n *i-u--r- exstir*acu-e;. - iquest;-*cede tocon odos los productos de l uu_a iu*l? *iq_est-por - qu&_acute* las osas s*e*uvan cns-nent ? &iqu-s__s osible qu* odo_ * contenga s mila de *u pro_ia est-co*c-* ;n?-/fo-** &iqu st;s la cultura visual u rtual de y rena-mi nto-/fon _/fot> la _ uacute;*ica nera e_ - * trav&ecute;s -elcam*io -*-tan*__font>< font>

-< _*ign=r-gh">_/st_og_

* str__>(o) - _(o)**/font>