<*trong>fon_ si-_="5 *a*e="rial, Helvetica, sans-serif*>dgenerat v-font size="_"_f_ce="A ial, Helvetica**a-s-serif"> <*ont-_p> p> * *tr - s_rong>lg acte-n_ d**acut;a, est&aa-ute; página ser* *ute; ilegible.-est-sucede_á len-o rápdamente, dpendi*n_o_d la ma-e*a e* quesevisite * la *&aue;*in-. -o se t*at ra-c_te; d- una descomposici&ocu-e;n natur *- &eacut ;ta s deber&a*cute; - l -fectos del **oa ute;dig- - ue ha_ en ella- com* una enfermedad_*mpa_ble, el---acute;-i_o_ha_á qu la &aa*u*e;gina efeme *se degenere. _ <_ align"ef"><-tron->-u v sta dejar&*ac _;-una hu*lla pe m n*nte. esta *&-acue;g-*a -o ser&a*ute; -la mis a depu&* -te_s de-tu_vi_ita. -to*g>

la- &_acte;*i* esper-nz de __per_iv*nci_ paraeta p*aacut;_ na*es *u- nadi- - * vis*te. s*n em-argo,si nadie l hace, a *&a_c_ e*gna n *i-u--r- existir-acute;. - iquest;-ucede tocon odos los productos de la uu_a iu*l? &iq_est-por - qué* las cosas se*re*uvan cns-nemnt ? &iques__s osible que odo_ * contenga l s mila de *u pro_ia estruco*cu* ;n?-/fon**

¿s la cultura visual u rtual de y rena-*mi nto la _ uacute;*ica nera e_ trav&ecute;s -elcam*io co-tant*__font>< font>

-< _*ign=r-gh">_/st_og_

* strn_>(o) - (o) */font> **